Meld u aan voor de nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak kans op een iPad Air 2 t.w.v. €499!

Bedankt voor het inschrijven op onze nieuwsbrief!

Wat kost 65 worden?

25 Augustus 2008Paul Hovius

Zo bijzonder is het tegenwoordig niet meer om 65 jaar te worden, maar financieel verandert er wel een hoop. Naast AOW krijgt u Ouderenkorting en, wellicht, Zorgtoeslag. En hoe zit het met de AWBZ?

Wie 65 wordt krijgt vanaf dat moment een overheidspensioen: AOW. Afhankelijk van persoonlijke omstandigheden is de hoogte daarvan op dit moment €997,12 voor een alleenstaande (exclusief vakantietoeslag) en €1365,02 per maand voor gehuwden of samenwonenden Dat laatste bedrag is overigens de helft (€682,51) wanneer de andere partner jonger is dan 65 jaar en er geen recht bestaat op partnertoeslag. (Bron: ministerie Sociale Zaken). Dit zijn de nieuwe bedragen voor een volledig AOW-pensioen die in Nederland wonenden genieten, zoals die gelden per 1 juli 2008.

Naast het AOW-pensioen kan iemand ook een eigen pensioen hebben opgebouwd. De hoogte varieert per individu. In de meeste pensioenregelingen wordt rekening gehouden met inkomsten uit de AOW.

Ouderenkorting

Wie 65 jaar of ouder is, heeft voor de inkomstenbelasting recht op een extra heffingskorting: de ouderenkorting. Voor dit jaar is dat €486. Gaat het om iemand die recht heeft op AOW voor een alleenstaande, dan kan hij/zij ook aanspraak maken op de alleenstaande-ouderenkorting van €555 (2008).

Vanaf de 65ste verjaardag hoeft u ook geen AOW-premie meer te betalen. De premie volksverzekeringen, alleen nog maar voor AWBZ en ANW daalt van 31,05 procent naar 13,25 procent, over een inkomen van maximaal €31.589.

Minder goed nieuws

Daar staat ook minder goed nieuws tegenover: de Algemene Heffingskorting van de Inkomensbelasting daalt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van €2074 naar €970. Daarnaast betaalt u over uw AOW 7,2 procent Inkomensafhankelijke bijdrage voor uw zorgverzekering, met een maximum van 2248 per jaar (cijfers 2008). Een werknemer krijgt dat teruggestort van de werkgever, maar als gepensioneerde ontvangt u dat bedrag niet retour.

Zorgtoeslag

Bij een inkomen onder €29.069 kan iemand in aanmerking komen voor zorgtoeslag. Het kan gebeuren dat iemand door het bereiken van de leeftijd van 65 jaar door deze grens zakt en dus het recht op zorgtoeslag verwerft. Wanneer er een toeslagpartner is, ligt de inkomensgrens op €47.520.

Een daling van inkomsten kan ook huurtoeslag betekenen. De inkomensgrens is voor een alleenstaande €18.525, terwijl de huur van de woning niet lager dan €202,51 en hoger dan €631,73 mag zijn. Voor gehuwden of samenwonenden is de inkomensgrens maximaal €24.625. De huurgrenzen zijn hier €200,70 respectievelijk €631,73.

Kwijtschelding lokale heffingen

Wie niet altijd in Nederland heeft gewoond en dus tijdelijk geen premie heeft betaald, ontvangt ook geen volledige AOW. Als er ook geen andere pensioenvoorziening is, komt u mogelijk in aanmerking voor een aanvullende bijstandsuitkering.

In het algemeen: minder inkomen kan recht geven op vermindering of zelfs kwijtschelding van lokale heffingen. De gemeente heeft daarover informatie. Hetzelfde geldt voor wie afhankelijk is van zorg. Een lager inkomen kan leiden tot een lagere eigen bijdrage AWBZ of Wmo.

Nabestaandenpensioen

Wie pensioen zegt, denkt onmiddellijk aan 65 jaar. Op het nabestaandenpensioen kan, na het overlijden van de verzekerde, echter op elke leeftijd aanspraak worden gemaakt. Het nabestaandenpensioen geeft aan de achterblijvende partner levenslang een maandelijkse uitkering.

  • NB: de informatie in dit kader betreft het nabestaandenpensioen dat via een pensioenfonds als het ABP kan worden verkregen. Dit is niet hetzelfde als de nabestaandenuitkering volgens de Algemene Nabestaanden Wet (ANW). Deze stopt wel bij het 65e jaar.

Een partner is iemand met wie de verzekerde getrouwd was, een geregistreerd partnerschap was aangegaan of minimaal 6 maanden samenwoonde. Om voor een uitkering in aanmerking te komen moet de partner officieel zijn aangemeld bij het pensioenfonds. Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap gebeurt dit door de gemeente. Bij samenwonen is een notariële samenlevingsovereenkomst nodig.

Voor meer informatie over het nabestaandenpensioen kunt u terecht bij uw pensioenfonds

Met dank aan Alex van Scherpenzeel van de Algemene Ouderenbond voor het overzicht.

twee reacties

Nog een nadeel: een 65 plusser ontvangt ook geen arbeidsaftrek voor de belasting (als hij niet meer werkt, maar dat is bij de meesten), wel ouderaftrek maar dat is minder.

Alphen aan den rijn

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.

Nieuwsbrief

Volg Geld & Recht op Twitter

Like Geld & recht op Facebook

Meer websites van SPN