Meld u aan voor de nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak kans op een iPad Air 2 t.w.v. €499!

Bedankt voor het inschrijven op onze nieuwsbrief!

aangifte tegenvaller ouderen lees het op geldenrecht.nl

Ik moet ineens belasting bijbetalen. Hoe kan dat?

Vooral 65-plussers de klos

29 Maart 2010Nico van Scheijndel

Anders dan in vorige jaren, krijgen nog maar weinig 65-plussers na de aangifte geld terug van de fiscus. De meeste moeten juist bijbetalen.

Het doen van aangifte voor 65-plussers was na afloop van het invullen vaak een prettige activiteit. De invuller mocht er (bijna) op rekenen dat wanneer hij zijn aangifte voor 1 april inzond hij voor 1 juli op een extraatje kon rekenen in de vorm van een teruggave betaalde belasting. De reden voor de teruggave lag vaak bij de aftrek ziektekosten en dan de vaste ouderen aftrek in het bijzonder. Per 2009 is die aftrek grondig gewijzigd waardoor van aftrek geen sprake meer is, maar juist van bijbetalen. Dat melde het Algemeen Dagblad zaterdag aan de hand van gegevens van de invuldienst van het FNV en dat merkt ook de Plustelefoon, de gratis service voor abonnees van Plus Magazine.

De overheid compenseert de nabetaling die ontstaat na het wegvallen van de aftrekpost ziektekosten. Probleem is echter dat de overheid dat dan weer zo ingewikkeld doet dat niemand het nog snapt. De compensatieregeling, de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) is er voor de echte chronisch zieken, die kunnen bij de aangifte ook nog wel het een en ander aftrekken zoals doktersbezoek, hulpmiddelen en medicatie. De nieuwe wet heeft nog een aantal andere maatregelen die het verlies van de teruggave moeten compenseren. Zo ontvangen alleenstaande 65-plussers een compensatie tussen de 150 euro en 300 euro afhankelijk van het zorggebruik (65-minners 300 – 500 euro). Het zorggebruik is afhankelijk van een hele reeks voorwaarden. De meest opvallende: minimaal 26 weken AWBZ-zorg, minimaal 26 weken huishoudelijk hulp in natura en opgenomen zijn vanwege een ernstige ziekte of intensief medicatiegebruik. Dat laatste houdt in dat u tenminste 180 dageenheden medicatie uit een voorgeschreven lijst gebruikt of een combinatie daarvan.

De eigen bijdrage AWBZ is per 2009 niet langer fiscaal aftrekbaar, maar de eigen bijdrage is door de Wtcg voor zorg met verblijf voor 65-plussers 8 procent en voor 65-minners 16 procent goedkoper geworden. Ook is de heffingskorting voor 65-plussers met 323 euro verhoogd (als het inkomen per jaar bruto niet hoger is dan 34.934 euro). Tenslotte heeft de Wtcg de inkomensgrens voor de huurtoeslag voor 65-plussers verhoogd. Hiermee is eerder recht op huurtoeslag ontstaan.

Het totaal aan maatregelen moet ervoor zorgen dat de mensen met een chronische ziekte er ondanks de mogelijke belasting nabetaling er toch niet op achteruit gaan. Jammer dat het zo gecompliceerd is en dat bij het doen van de aangifte niet direct duidelijk is of en hoe de andere maatregelen de extra belastingbetaling compenseren. Een grote groep moet er in elk geval rekening mee houden dat de uitkomst van de aangifte dit jaar anders uitpakt.

41 reacties

Het klopt .Wij als oudere ,bij een ongeveer gelijk inkomen en vermogen ten opzichte van 5 jaar terug ,moeten nu ongeveer 750 euro meer belasting betalen .Dan de verhoging ziekenfonds premie en eigen bijdrage, gaan we er jaarlijks ongeveer 1000 euro op achteruit

Ik loop ook tegen schrijnende gevallen aan als werknemer bij de belastingwinkel. Een chronisch zieke vrouw die vorig jaar nog 150 euro terug kreeg moet dit jaar 300 euro bijbetalen omdat ze geen enkele aftrekpost meer heeft. Vraagt ze aan mij, met tranen in haar ogen, hoe ze dat van haar kleine uitkering moet gaan betalen. Triest om te zien waar de overheid geld haar geld vandaan trekt.

Na het invullen van de belastingpapieren van mijn moeder 87 jaar oud, kwam ik tot de schokkende ontdekking dag zij een behoorlijk bedrag aan de fiscus moet afstaan. Zij heeft geen spaartegoeden en een nabestaande pensioen van amper € 400 . Haar huurhuis kost alleen al 480 euro per mnd. Gelukkig ben ik instaat om als zijnde haar kind de rekening van de belasting voor haar te voldoen.

mevrouw/mijnheer
U schrijft in bovenstaand artikel dat de hefffingskorting met 323 euro verhoogd is voor ouderen met een maximaal inkomen van 34934 euro.Ik heb het belastingbiljet van 2008 vergeleken met 2009 en ik kom op een verschil van 140 euro.Waar zit de fout! De belastingdienst heeft dit berekend.

Ook ik moet bijbetalen aan de fiscus.Ben chronisch ziek,en moet elk jaar al een eigen bijdrage betalen.Dat kon ik toen doen van de belastingteruggave.Altijd zijn de mensen met het minste inkomen de klos.

Inderdaad, dank aan onze overheid. Ook ik moet fiks bijbetalen.
Ook omdat ik als 67 jarige nog werk. En wil men dat we allen langer doorwerken. Nou de regering wordt bedankt!!

Zelf ben ik chronisch ziek en heb tevens verzorging. Nu niets meer aftrekbaar is ga ik er dit jaar 2000euro op achteruit!! Ik weet echt niet meer hoe ik alles moet betalen, vakantie ben ik de laatste zeven jaar al niet meer geweest. Auto is al weg, drink geen alcohol enz.

Dit is inderdaad een verkapte belastingverhoging voor rekening van een van de meest kwetsbare groepen.
Terwijl er toch – volgens het kabinet – in 2009 nog geen sprake zou zijn van bezuinigingen, worden 65-plussers hiermee op een handige manier dubbel geknipt.
Want door het vervallen van diverse aftrekmogelijkheden (ziektekosten, ouderenaftrek) valt het verzamelinkomen, dus ook de toetsingsinkomen voor diverse toeslagen, hoger uit. Waardoor huurtoeslag, zorgtoeslag enz. ook nog eens verminderen.
Onbegrijpelijk, onacceptabel.

Inderdaad, doordat de aftrek van van de zorgverzekering en andere dingen zijn komen vervallen moeten een hoop mensen bijbetalen. Vorig jaar moet ik al 175 bij legen en nu is dat 750 geworden. Waar is het eind, nu moet je per maand 50 euro gaan sparen om de belasting te gaan betalen. Zo gaat het ook bij de zorgverzekeraar, mijn vrouw kreeg gisteren bericht dat zij nog even 154 eigen risico over 2009 moet betalen plus die 165 van 2010, dus weer ruim 300. Ik weet wel dat de soep zo dun wordt voor ons burgers.

We worden door foute uitgaves van de regering 100 jaar in tijd terug gezet ,straks wonen de ouders weer bij de kinderen in huis.

Voor 65 plussers met AOW en een klein pensioen zou er sprake moeten zijn van eindheffing voor de IB!

Het oneerlijke is dat voor 2009 het belastbaar inkomen flink omhoog gaat wat weer consequenties heeft voor de zorg- en huurtoeslag. Daar tegenover staat wat compensatie maar bij elkaar is het ordinair bezuinigen! Laat ze het geld halen bij degenen die het kunnen betalen, bv hypotheekaftrek boven de 500.000,- beperken of geen JSF! Een schande is het om te zien dat ouderen die hun hele leven hard gewerkt hebben er zo op achteruitgaan!

AFLEGGERS EN OPLICHTERSEN EN
ZAKKENVULLERS .IK HEB ER GEEN ANDERE BENAAMING VOOR
IN EN IN triest

Daar zijn we over een aantal jaren ook vanaf dank zij al die mooie toekomst dromen werken tot je 67e dan sterft de helft al iets eerder, de jonge generatie is zo goed als werkloos, dus duidelijk waar alle vandaan moet komen , juist van de ouderen daar zijn er nu nog teveel van en dan is het plukken waar je plukken kan, ooit waren we een socialistisch land , nu zijn we terug in de tijd jaren dertig alles weg waar juist die generatie voor gewerkt heeft, treurig door en door treurig/

chronisch ziek ?? cq 180 eenheden !! ik gebruik elke dag 2 betablokkers + 4 andere medicijnen ivm hart, 2 inhalers vanwege ademhalingsproblemen en medicijn ivm jicht. sinds 2001, 7x gedotterd maar val NIET onder chronisch ziek, want de medicijnen staan niet op lijst !! ik ben 65- en heb al 2x bezwaar gemaakt zonder succes. ongetweifeld ben ik niet de enige.

Het is werkelijk schadalig. Een bejaarde verliest plm. 1000 euro aan teruggave. Voorbeeld: Een alleende staande bejaarde in een Verzorgingstehuis (AWBZ) instelling heeft AOW 975 euro pensioen 400 euro. Zij betaalt aan AWBZ plm. 950 euro is 11500 per jaar. 25 % kon zij altijd aftrekken van de belasting. NU NIETS MEER. Kost haar plm. 1000 per jaar.

Immer dat gezeur ove de belastingen. De ware zakkenvullers zitten in het bedrijsleven! Er werd veel te veel onzin afgetrokken, zoals dure brillen en allerlei andere onnodige luxe. En men vergeet blijkbaar dat we zonder al die belastingen geen onderwijs, geen politie, geen wegen, geen justitie en veel minder zorg zouden hebben. Houd toch eens op met dat gezever en ga liever te keer tegen de zakkenvullers bij de specialisten, de advocaten, de bedrijfsdirecties, de managers, de handelaren.

Ik dacht bij het invullen van de aangifte van mijn ouders ook al dat ik iets fout had gedaan bij het invullen van de VT 2009. Ik heb me suf gezocht maar niets kunnen vinden. Leuker kunnen ze het niet maken, makkelijker helaas ook nog steeds niet.

Ook ik dank de overheid voor hun ludieke vonst om de mensen nog meer geld uit de zak te praten. Leuker kunnen we het niet maken. Het formulier is al digitaal ingevuld en de rest een fluitje van een cent. Tig keer opnieuw een poging gedaan om opnieuw het billjet in te vullen. Nee, dat kan toch niet waar zijn.! Heb een klein hypotheekje, waarvoor renteaftrek. Datzelfde bedrag kan ik nu bijbetalen. Schaf de hypotheekrenteaftrek dan maar meteen af. En waarom moet eigenlijk – dit keer nog meer – ANW premie betalen, terwijl ik mijn hele leven heb gewerkt en geen nabeastaanden heb, die zorg behoeven.
!

Antifoon, ik kan het niet anders dan met je eens zijn. Vergeet ook niet onze ‘graag geld strooiende’ minister Wouter Bos! Een niet kunnen rekenen minister Sharon Dijksma… Wél opnieuw de ‘inhalige grote jongens’….
Een subsidiestrooiende overheid om het bedrijfsleven ‘gratis te voorzien van werknemers’, neem de ‘klimopbanen’ te Enschede, verder de verstrekkende subsidies UWV om hun mensen aan ‘baangarantie’ te kunnen laten meedoen waarbij óók de werkgever ‘gratis gebruik’ kan maken van personeelsdiensten en zo kun je nog wel even verder gaan….
Verder horen we ál jaren niets anders dan: bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen….

Het is schandalig hoe de ouderen door deze regering besodemieterd worden.Ze blijven maar roepen dat de vergrijzing niet te betalen is,maar voor hun zelf hebben ze perfecte regelingen bedacht zoals riante salarissen en wachtgeld regelingen.Over het dure asielbeleid mag men niet praten, maar gewoon accepteren dat 80 % geen vluchteling is en de bejaarde moeten het gelag betalen.Vorig jaar kregen wij nog
€ 700,- terug en nu moeten we ruim € 450,- bij betalen ,fijn toch.
Ouderen we moeten met zijn allen aktie ondernemen ,dus oudere bonden organiseer demonstraties etc.

Ja, helaas ik schrok mij je weet wel bij invullen van de belasting. Heb uit 2 potjes inkomen; uitkering en betaald werk. Dus er gaat altijd een nabetaling naar de belasting en door aftrek bijzondere ziektekosten bleef de schade wat beperkt.
Nu valt er niets meer af te trekken en ja wat een schrik, meer dan het dubbele nu te betaling aan naheffing belasting. Tja, daar kun je toch je vakantiegeld voor besteden??!!
En die tegemoetkomingen compenseert het echt niet. Bovendien de kromme regels wanneer je wel/niet er voor in aanmerking komt, zijn niet te volgen.
Alsof je zelf om ziekte gevraagd hebt.
180 eenheden van een medicijn al jaren lang en die ook op de lijst staat?; tja maar dan moet je toevallig wel onder een FKG vallen en dan bepaald het CAK dat je het niet krijgt want blijkbaar sta je niet geboekt met die FKG. Vreemd.
En nu de berichten in de media waar allemaal op bezuinigd moet gaan worden; ziektekosten!!

Triest dat het voor vele ouderen onverwacht kwam. Waarom niet veel eerder door oudere bonden ,vakbonden en politiek,de maatregelen goed berekend.
Zij hadden nooit acoord hadden mogen gaan met deze inhoudingen.
En vooral begrijpelijker moeten waarschuwen
Mijn verschil met verleden jaar is met een een klein pensioen 1550 Euro in de min.
Nu 450 bijbetalen vorig jaar 1100 terug!! Als advies kreeg ik ga sparen voor volgend jaar. Hoe en waarvan zeker als ik de nieuwe maatregelen hoor. Dan valt er niets meer te sparen kan ik na 45 jaar werken naar de voetselbank.
Piet

ingrid lievaart, Vrijdag 02 April 2010 12:03

Ja maar de ouderen zijn ook een makkelijke prooi he we kunnen toch niks doen als slikken alles pensioen al jaren niet verhoogd nee geen geld he ?? rararara waar is het gebleven en ja sparen heeft ook weinig nut merk ik wel moet je ook meer beoasting betalen als dat je rente krijgt dus schenken maar in natura doet het tenminste nog iets en maakt me wel blij

Dit soort dingen gaat steeds mèèr gebeuren,dus als het financièèl mogelijk is,houdt dan een calamiteiten potje bij. Als er
onvoorziene uitgaven komen(en dat is steeds meer het geval)dan kan het daar misschien nog uit bekostigd worden.Het is duidelijk dat het voorlopig alleen maar slechter gaat worden.

In kranten – tijdschriften en op het nieuws lezen we steeds dat deze regering de opgebouwde zekerheden kapot aan het maken is en de boosheid in de ingezonden stukken straalt er af, straks hebben we weer verkiezingen en waar stemmen we dan op ???
we krijgen allemaal een koekje van ons eigen deeg !!!!!!!

Klopt inderdaad, moet over 2009 plus minus 1300 betalen aan de fiscus!! Situatie ongewijzigd met het jaar daarvoor!!

Een hint voor de belastingdienst. Speciaal voor senioren plus: postbus 65+,
met als reclameboodschap: “Leuker kunnen we het niet maken, meeeeeeeeeeeeeeeeeeeer wél!!!!!!!!!!!!

Heb vorig jaar in 2009 nog 900 euro terugontvangen van de belasting dus van het jaar 2008, het jaar dat ik nog volledig werkte.
Heb nu mijn belasting man hier gehad voor het jar 2009 in te vullen het jaar eerste jaar dat ik in de vut ben en wat bij heb verdiend maar lang niet het salaris van 2008 bereikte en moet volgens mem 600 bijbetalen verschil van dik 1500 euro.
Conclusie, ik ben toch gek om ook maar een poot uit te steken om nog wat gaan te werken
Nee degene die hier in dit land wit werkt word van alle kanten genaaid.
Groetjes

Ze maken bij Min.v.Financien niet voor niets reklame, dat teveel 65 plussers geld laten liggen bij de belasting of overheden. Dit is alleen maar om mensen over te halen om de belastingformulieren aan te vragen en in te vullen. Heb je hem eenmaal ingevuld en opgestuurd dan kom je er in de regel niet meer vanaf. Je krijgt pas geen formulier meer als je drie jaar achtereen niets heb terug ontvangen.
Het zijn instinkertjes van Financien en anders niet.

Lieve Gepensioneerden. Wij allen zijn de klos door de voormalige regering. Onthoud het bij uw stem op 9 juni. Wij kunnen dit niet pikken, wij hebben een behoorlijke macht nu met onze stem. Laat het ze voelen

Steeds meer ben ik verbijsterd wat er allemaal om mijheen gebeurd. De mensen die dit verzinnen, om geld bij chronisch zieken te halen, het is onvoorstelbaar ze willen zeker dat wij achter de garaniums gaan zitten, en geen “leuke dingen” meer kunnen doen voor zover het nog kan.

Ida Jeurissen, Maandag 17 Mei 2010 09:45

Beste mensen het is altijd de kleine werkman of de chronische zieke die weer meer belasting betaald Ik zal je vertellen hoe dat komt ,de overheid leeft boven zijn stand ze geven ons belasting uit aan alle illegalen azielzoekers die naar ons land komen .De Belgische staat werft aan . AZIELZOEKER (M / V ) . Wij bieden : – gratis woning – gratis medische hulp – gratis gebruik openbaar vervoer – recht op het ongestraft plegen van misdaden – 500 euro per dag , netto . Wij vragen : – absoluut NIET over de belgische nationaliteit te beschikken – uw best te doen frans te leren en gèèn nederlands – zo snel mogelijk een attest van werkonbekwaamheid bij uw arts te eisen . AAN ALLE KANDIDATEN WENSEN WIJ U EEN PRETTIG VERBLIJF IN HET LAND VAN MELK EN HONING . WIJ DURVEN HOPEN OP EEN TALRIJKE OPKOMST EINDE . Zo lieve mensen nu weet je waarom dat komt dat wij altijd maar meer belasting moeten betalen het geld moet toch van ergens komen voor al die gelukzoekers die ons sociale zekerheid leegzuigen het zijn wij Belgers die de hoge factuur moeten betalen . Het is zo intriest als je dat allemaal ziet wat er gebuurd met ons belasting geld ze zorgen meer voor de vreemde dan hun eigen volk . Ik ben zeker geen racist maar dit allemaal gaat mijn petje te boven !!!!! WAAR ZIJN DE SOCIALISTEN GEBLEVEN VAN VROEGER ? ZIJ WAREN DOEN VOOR HET VOLK !!!!!!!!!

Mensen , het eventueel terugbetalen bedrag aan de belastingdienst ,heeft m.i te maken met het volgende. Die mensen (65+)die meer ontvangen dan €17878 en geen aftrekposten hebben die moeten bijna allemaal terugbetalen(ik ook).Waarom,omdat de uitbetaling van AOW en Pensioen niet op elkaar is afgesteld voor inhoudingen 1ste en 2de schijf.Dat is eenvoudig te controleren door alleen maar je aow en pensioen in te vullen en dan te kijken wat de schade is. Maar een ding is zeker, wat wij terug moeten betalen hebben wij maandelijks al ontvangen.Dit is bij mij ook het geval.

Mensen, wat mij opvalt is dat er geen reactie van een bond bij staat met tekst en uitleg. Het volgende is bij mij de oorzaak en IK denk vele anderen.Als iemand meer dan € 17878 aan AOW en Pensioen krijgt dan betaald hij te weinig belasting.Waarom?omdat de uitkeringsinstanties niet rekenig houden met de eerste en tweede schijf.Van elke € 1000 b oven de eerste schijf moet je € 55, terugbetalen.Heeft iemand een inkomen van € 25000.dan heeft hij bijna € 400 belasting te weinig betaald.Heb je geen ziekte kosten aftrek dan is het zuur geld.Voor die mensen die het zelf invullen: vul je aow en pensioen alleen in en bekijk wat de scade al is.

Ik heb er al veel spijt van dat ik in Nederland ben komen wonen. Als gepensioneerde droomde ik ervan met mijn levensgezel naar het verre oosten te reizen en nu….gaat ons vakantiegeld al jarenlang integraal naar de belastingen en zelfs dan moeten we nog bijleggen. Ons huis- zonder comfort- kost ons 525 E per maand en de auto zal het binnenkort laten afweten. Wij zitten hier in een afgelegen dorp, maar gelukkig rijdt er een busje.
We zullen de rest van ons leven maar thuisblijven tot Pietje de dood komt.
In België betaal je misschien maar per kwartaal 15 E aan ziektekosten en bovendien komt de dokter op huisbezoek; men mag kiezen, het is dan ietsje meer. Er zijn geen wachtlijsten; je kunt dadelijk overal terecht.
Ze zeggen niet:“Neem een aspirientje, doe niet zo kinderachtig,” als je naar de wachtpost belt, om je vervolgens te laten stikken.
En het is niet zo dat ze je daar een noodvulling in je kaak proppen en je vervolgens twee maand mag wachten. Vlaanderen, waar zijt gij gebleven?
Maar er is geen weg terug…geen geld om te verhuizen….
En ik word er wel depressief van, ben het lachen verleerd.

Hier Doña Flor weer, want ik vergat nog iets te vermelden.
Vorig jaar kreeg ik een aanslag, terwijl ik al braaf belastingen betaalde voor het jaar daarvoor!
Ik moest dus voor twee jaar tegelijk betalen en dat kon niet.
Is jullie dat ook overkomen?
Erge paniek, kilo’ s vermagerd en een lening bij familie gevraagd.
Je kunt je niet voorstellen hoe schooierig je je dan voelt. Ik hou geen trots meer over en inplaats van het vroegere gevoel voor humor, heb ik er nu alleen maar voor humeur.

Vorig jaar altijd behoorlijk bedrag terug ontvangen van de belasting, aftrekposten voor een echtgenoot die in een AWBZ instelling verblijft.
Nu ineens 450,00 euro bijbetalen, wat een schande om zo’n zwakke groep uit te kleden.Mijn man had hiervoor 43 jaar gewerkt nooit 1 dag ziek, dit is strond voor dank,
bedankt Nederland.

hallo mijn naam is antoon en mijn vriendin heet joyce
we hebben alle twee aow en mijn vriendin heeft een weduwe
uitkering ongeveer 2200 euro per mnd ik moet huurtoeslag
terugbetalen van 2006-07-08-09-10 5800 euro
kost ons 300 euro per mnd 493 huur premie ziekenfonds
115 euro watergas en licht ik moet alles in 2 jaar terug betalen
hoe moeten wij leven van 2200 per maand ik ben 65 sinds april
2010 zij sinds 2009 Ali Baba en de 40 rovers de meesten zitten
in den haag ik zie alles zwaar in mijn exvrouw heeft zich opgehangen 28/6/06 hoe moet ik leven

Met de nieuwe wetgeving op bijvoorbeeld alleen al het belastinggebied, zullen vrijwel de meeste ouderen, gehandicapten en chronisch zieken belasting terug moeten betalen.
Ik kan alleen maar zeggen…………………………….het wordt nog veel en veel erger, let maar op!!!!
De vele miljarden die door de overheid aan banken zijn geinvesteerd, de vele bonussen van miljoenen euro,s enz enz enz . worden verhaald op de kleine man. Deze moet ervoor opdraaien omdat we van deze mensen het meest hebben. Een belachelijke maatregel waar we niks tegen kunnen beginnen, en het wordt nog erger, geloof me maar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Peter Eikenhout, Maandag 28 Maart 2011 19:49

De grootste criminelen werken bij de belastingdienst. Zij maken heel Nederland kapot. Het draait alleen maar om geld vangen van de weerloze burger, die het al heel zwaar heeft. Lees gehandicapten, ouderen, werkende ouders.

ik zit al bijna 2jaar in uitkering van 900 euro permaand, kreeg 7jaar lang 1500 euro terug 2jaar terug zelfs 2200 , en nu moet ik 700 aan hun betalen , ik heb een spaarrekening voor mij diertjes ivm dierenarts kosten (fretten)… en ik heb deze maand ookal fiks 600 euro moeten betalen voor een fret die uiteindelijk overleden is. nu na 4weken huppa weer 700 euro belasting betalen. ik heb al wat dingen op internet tekoop gezetmaar ik hou nu nog 700 over aan reserve… ik hou iedere maand 120 euro over maar nu ga ik maar meer sparen en moet ik het maar doen met 50euro permaand

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.

Nieuwsbrief

Volg Geld & Recht op Twitter

Like Geld & recht op Facebook

Meer websites van SPN